SK OnPage a Off-Page faktory v optimalizácii / SEO SK

Samotná optimalizace by se jako taková dala rozdělit na 2 základní principy a to:
Onpage optimalizace a Off-page optimalizace.

 

OnPage faktory

Hlavním úkolem onpage optiomalizácie je, aby se vaše webové stránky staly snadno čitelnými pro vyhledávače a různé druhy internetových prohlížečů. Co se například pěkně a správně zobrazuje ve Firefoxu, ještě se nemusí pěkně a správně zobrazovat například v Internet Exploreru, nebo opačně. Základem pro onpage optimalizaci je optimalizování kódu stránky a právě splnění těchto faktorů je základním prostředkem získala lepší pozice ve vyhledávačích.

Validita web stránky

Validnosť html textu je podle některých jedním z faktorů, který dopomáhá k lepšímu umístění ve vyhledávačích. Není to bohužel až tak úplně pravda, ale je je to jeden z faktorů onpage optimalizace, který pokud je splněn může Vám za určitých okolností v kontextu s ostatními faktory zlepšit hodnocení stránky vyhledávači. Proto se doporučuje mít stránku validní, protože nikdo neví co bude zítra a zda vyhledávače nepřiřadil validním stránkám větší váhu.

Sémantický prostor

Je to prostor, kde se kromě vašeho textu stránky nacházejí i značky definující určité části textu. Pokud chcete například vyhledávači oznámit že určitá část textu je pro vaše stránky obzvlášť důležitá, tak použijete značku <strong> důležitý text </ strong>. Alebo pokud chcete definovat klíčová slova je vhodné na to např. použít značku H1 ve formátu <h1> klíčová slova </ h1>. Danými značkami tedy vlastně vysvětlujete obsah vyhledávači.

Základy sémantiky jsou uvedeny v následujících bodech:

 • Texty se dávají do párových značek <p> </ p>.
 • Pro zvýraznění určitého textu nebo slova používejte značku <strong> </strong> .
 • Pro nadpisy výhradně používejte značky <h1> až <h6>.
 • Pro šikmé písmo je nejideálnější značkou <em> a ne <i>.
 • Pro změnu barvy používejte značku <font> a ne značku <span>.
 • Ke každému obrázku přidávejte alternativní text ve formě alt = "popis obrázku".
 • Každý odkaz by měl obsahovat titulek ve formě title = "odkaz".

Stopové prvky

Zdrojový kód pro vyhledávače je proces strategicky dobře umístěné sady předdefinovaných klíčových slov do zvláštních částí zdrojového kódu stránky, které jsou vysoce ceněny vyhledávačem.

 

Hlavička stránky:

 • Nejdůležitějším místem pro hlavní klíčová slova.
 • Maximálně 60 písmen.
 • Hlavní klíčová slova by se měly zaznamenat během prvních 35-37 znaků.
 • Je důležité, aby každá podstránka měla vlastní unikátní titul, ovšem bez duplicity.

Sekundární záhlaví stránky:

 • Použijte H1 záhlaví jednou v horní části stránky.
 • Použijte H2 záhlaví celé stránky.

Odkazy:

 • Pro grafické odkazy (obrázky), je třeba zahrnout alternativní text ve formě alt = "text".

URL:

 • Vhodné je mít klíčová slova v názvu domény.
 • Oddělujte klíčová slova v názvu domény symbolem "-" (např.: www.european-directory.eu).
 • Symbol "-" je vhodné použít v názvu domény pouze jednou.

Textový Obsah:

 • Zaměřte se na hustotu klíčových slov a hlavně výjimečnost textu. I když i tento fakt se podle nás občas přeceňuje. Stačí se podívat inde a některé stránky jsou si dost textově podobné, mají málo textu a jsou vyšší ve vyhledávačích než stránky kde je textu více. Těžko říct proč to tak je, ale stává se to. Optimální je mít cca 55 textu ve formě klíčových slov. Tedy pokud stránka obsahuje 10 slov, je optimálně mít v ní napsáno 5 krát text klíčových slov. Třeba si však dát pozor na postupné opakování stejných klíčových slov.

Off-page faktory

Off-page optimalizace je důležitým aspektem celkové SEO optimalizace pro vyhledávače. Je to získávání zpětných odkazů registrací do různých katalogů a vyhledávačů, výměnou odkazů mezi stránkami a podobně, přičemž čím více stránek odkazuje na tu vaši o to více zvyšuje pozice vaší stránky ve vyhledávačích. Kdybyste byl například doktor a 1000 lidí o Vás řeklo, že jste dobrý doktor, tak si to o Vás řeknou i ostatní a jdou k vám s důvěrou. Na takovém podobném principu pracují i vzhľadávače.
Off-page optimalizace je vlastně:

Off-page optimalizácia je vlastne:

 • S kolika web stránkami je ta Vaše propojená.
 • Které stránky odkazují na Vás.
 • Jaký je název - TITLE stránky, která odkazuje na vaši stránku.
 • Jaké je hodnocení Google PageRank stránek, které na Vás odkazují.
 • Jaký text z druhé stránky na Vás odkazuje.

Takže Off-page optimalizace znamená, že musíte řádně zapracovať na budování odkazů na Vaši web stránku a právě z tohoto důvodu na naší stránce nabízíme více než 18 000 různých katalogů a vyhledávačů do kterých můžete zaregistrovat své stránky.

Výměna linků

Vzájemná výmena odkazů mezi dvěma stránkami. Ja odkážem na Vás a vy na mě. Dost pracné shánění stránek, které jsou ochotny vyměnit si odkazy.

Registrace do katalogů

Registrace do katalogů je jednou z nejdůležitějších součástí off-page optimalizace, protože tímto způsobem víte přilákat množství nových zákazníků. Katalogy jsou web stránky, které shromažďují informace o firmách nebo osobních stránkách, přičemž odkazy jsou většinou rozděleny do tematických skupin, což zvyšuje efektivitu návštěvníků, protože tí hledají přesně v té kategórii o kterou mají zájem. Jsou mezi uživateli oblíbené, protože se v nich dá rychle najít to, co člověk právě hledá a potřebuje. Stránka by měla hlavně zaregistrovat do správné kategorie, aby odkázání splnilo svůj účel. Je to sice jednoduchý, ale zato trochu pracnější způsob zvyšování Pagerank a lepšímu umístění ve vyhledávačích, protože člověk musí zaregistrovat ručně svou stránku do každého katalogu samostatně. Existují sice firmy, které nabízejí automatické registraci, ale od těch mohu pouze rozmluvit, protože tento způsob se hodně krát mine účinkem a ještě přijdete o své peníze. Největší výhodou je to, že na našich stránkách se nachází více než 18 000 katalogu do kterých se můžete zaregistrovat a odpadává tím pracné hledání a žádání o výměnu linek.

Blogování

V dnešní době každý rád zanechává komentář v různých blozích, diskusních fórech a podobně. Je to myslím docela normální forma reklamy a když se nabízí možnost zviditelnění, tak proč ne. Finta je vtom, že při každém přidání Vašeho komentáře tam přidáte i odkaz na web stránku. Avšak nezapomeňte na spam blog, to znamená, že nepište nebo nepřidávejte Váš odkaz do tématu, se kterou to vůbec nesouvisí nebo vulgarismy a podobně.

Nákup odkazů

V současnosti existuje množství web stránek, které mají zvlášť podstránky, kde nabízejí za určitý měsíční poplatok umístění odkazu na Váš web. Výhodou je to, že si člověk může zvýšit Page Rank své stránky, ale nevýhodou jsou měsíční nebo roční poplatky za odkazy.

E-mail reklama

Realizace je zcela jednoduchá, do každého Vámi odesílaného e-mailu přidáte Váš odkaz na stránku, nebo opět využijete firmu, která Vám za úplatu nabízí rozeslat např. 100 000 emailů na určité mailové adresy.

EN directory DE katalog PL katalogi FR annuaire IT CZ katalogy SK katalógy