SK OnPage a Off-Page faktory v optimalizácii / SEO SK

Samotná optimalizácia by sa ako taká dala rozdeliť na 2 základné princípy a to:
Onpage optimalizácia
a Off-page optimalizácia.

 

OnPage faktory

Hlavnou úlohou Onpage optiomalizácie je, aby sa vaše webové stránky stali ľahko čitateľnými pre vyhľadávače a rôzne druhy internetových prehliadačov. Čo sa napríklad pekne a správne zobrazuje vo Firefoxe, ešte sa nemusí pekne a správne zobrazovať napríklad v Internet Exploreri, alebo opačne. Základom pre Onpage optimalizáciu je zoptimalizovanie kódu stránky a práve splnenie týchto faktorov je základným prostriedkom na získane lepšej pozície vo vyhľadávačoch.

Validita web stránky

Validnosť html textu je podľa niektorých jedným z faktorov, ktorý dopomáha k lepšiemu umiestneniu vo vyhľadávačoch. Nie je to bohužiaľ až tak úplne pravda, ale je je to jeden z faktorov OnPage optimalizácie, ktorý pokiaľ je splnený môže Vám za určitých okolností v kontexte s ostatnými faktormi zlepšiť hodnotenie stránky vyhľadávačmi. Preto sa odporúča mať stránku validnú, lebo nikto nevie čo bude zajtra a či vyhľadávače nepriradia validným stránkam väčšiu váhu.

Sémantický priestor

Je to priestor kde sa okrem Vášho textu stránky nachádzajú aj značky definujúce určité časti textu. Pokiaľ chcete napríklad vyhľadávaču oznámiť že uirčitá časť textu je pre Vašu stránku obzvlášť dôležitá tak použijete značku <strong>dôležitý text</strong>. Alebo pokiaľ chcete definovať kľúčové slová je vhodné na to napr. použiť značku H1 vo formáte <h1>kľúčové slová</h1>.

Danými značkami teda vlastne vysvetľujete obsah vyhľadávaču.

Základy sémantiky sú uvedené v nasledujúcich bodoch:

 • Texty sa dávajú do párových značiek

 • Pre zvýraznenie určitého textu alebo slova používajte značku .
 • Pre nadpisy výlučne používajte značky <h1> az <h6>.
 • Pre šikmé písmo je najideálnejšou značkou <em> a nie <i>.
 • Pre zmenu farby používajte značku <font> a nie značku <span>.
 • Ku každému obrázku pridávajte alternatívny text vo forme alt="popis obrázku".
 • Každý odkaz by mal obsahovať titulok vo forme title="odkaz".

Stopové prvky

Zdrojový kód pre vyhľadávače je proces strategicky dobre umiestnenej sady preddefinovaných kľúčových slov do osobitných častí zdrojového kódu stránky, ktoré sú vysoko cenené vyhľadávačom.

Hlavička stránky:

 • Najdôležitejším miestom pre hlavné kľúčové slová.
 • Maximálne 60 písmen.
 • Hlavné kľúčové slová by sa mali zaznamenať počas prvých 35-37 znakov.
 • Je dôležité, aby každá podstránka mala vlastný unikátny titul, pravdaže bez duplicity.

Sekundárne hlavičky stránky:

 • Použite H1 hlavičky raz v hornej časti stránky.
 • Použite H2 hlavičky celej stránky.

Odkazy:

 • Pre grafické odkazy (obrázky), je potrebné zahrnúť alternatívny text vo forme alt="text".

URL:

 • vhodné je mať kľúčové slová v názve domény.
 • Oddeľujte kľúčové slová v názve domény symbolom "-" (napr.: www.european-directory.eu).
 • Symbol "-" je vhodné použíť v názve domény iba jeden krát.

Textový Obsah:

 • Zamerajte sa na hustotu kľúčových slov a hlavne výnimočnosť textu. Aj keď aj tento fakt sa podľa nás občas preceňuje. Stačí sa pozrieť na intenete a niektoré stránky sú si dosť textovo podobné, majú málo textu a sú vyššie vo vyhľadávačoch ako stránky kde je textu viac. Ťažko povedať prečo to tak je, ale stáva sa to. Optimálne je mať cca 55 textu vo forme kľúčových slov. Teda ak stránka obsahuje 10 slov, je optimálne mať v nej napísané 5 krát text kľúčových slov. Treba si však dať pozor na postupné opakovanie rovnakých kľúčových slov

Off-page faktory

Off-page optimalizácia je dôležitým aspektom celkovej SEO optimalizácie pre vyhľadávače. Je to získavanie spätných odkazov registráciou do rôznych katalógov a vyhľadávačov, výmenou odkazov medzi stránkami a podobne, pričom čím viac stránok odkazuje na tú vašu o to viac zvyšuje pozícia vašej stránky vo vyhľadávačoch. Keby ste bol napríklad doktor a 1000 ľudí o Vás povedalo, že ste dobrý doktor tak si o to o Vás povedia aj ostatný a idú k vám s dôverou. Na takomto podobnom princípe pracujú aj vzhľadávače.

Off-page optimalizácia je vlastne:

 • S koľkými web stránkami je tá Vaša prepojená.
 • Ktoré stránky odkazujú na Vás.
 • Aký je názov - TITLE stránky, ktorá odkazuje na vašu stránku.
 • Aké je hodnotenie Google PageRank stránok, ktoré na Vás odkazujú.
 • aký text z druhej stránky na Vás odkazuje.

Takže Off-page optimalizácia znamená, že musíte riadne zappracovať na budovaní odkazov na Vašu web stránku a práve z tohoto dôvodu na našej stránke ponúkame viac ako 18 000 rôznych katalógov a vyhľadávačov do ktorých môžete zaregistrovať svoje stránky.

Výmena linkov

Vzájomná výmna odkazov medzi dvoma stránkami. Ja odkažem na Vás a vy na mňa. Dosť pracné zhánanie stránok ktoré sú ochotné vymeniť si odkazy.

Registrácia do katalógov

Registrácia do katalógov je jednou z najdôležitejších súčastí off-page optimalizácie, pretože týmto spôsobom viete prilákať množstvo nových zákazníkov. Katalógy sú web stránky, ktoré zhromažďujú informácie o firmách alebo osobných stránkach, pričom odkazy sú väčšinou rozdelené do tématických skupín, čo zvyšuje efektivu návštevníkov, pretože tý hľadajú presne v tej kategórri o ktorú majú záujem. Sú medzi užívateľmi obľúbené, pretože sa v nich dá rýchlo nájsť to, čo človek práve hľadá a potrebuje. Stránka by sa mala hlavne zaregistrovať do správnej kategórie, aby odkazovanie splnilo svoj účel. Je to síce jednoduchý, ale zato trochu pracnejší spôsob zvyšovania Pageranku a lepšiemu umiestneniu vo vyhľadávačoch, nakoľko človek musí zaregistrovať manuálne svoju stránku do každého katalógu samostatne. Existujú síce firmy ktoré ponúkajú automatické registrovanie, ale od tých môžem iba odhovoriť, nakoľko tento spôsob sa veľa krát minie účinku a ešte prídete o svoje peniaze. Najväčšou výhodou je to že na našich stránkach sa nachádza viac ako 18 000 katalóg do ktorých sa môžete zaregistrovať a odpadáva tým pracné hľadanie a žiadanie o výmenu liniek.

Blogovanie

V dnešnej dobe každý rád zanecháva komentár v rôznych blogoch, diskusných fórach a podobne. Je to myslím si celkom normálna forma reklamy a keď sa ponúka možnosť zviditeľnenia, tak prečo nie. Finta je vtom, že pri každom pridaní Vášho komentára tam pridáte aj odkaz na web stránku. Avšak nezabudnite na spam blog, to znamená, že nepíšte alebo nepridávajte Váš odkaz do témy, s ktorou to vôbec nesúvisí alebo vulgarizmy a podobne.

Nákup odkazov

V súčastnosti existuje množstvo web stránok, ktoré majú zvlášť podstránky kde ponúkajú za určitý mesačný pplatok umiestnenie odkazu na Váš web. Výhodou je to že si človek môže zvýšiť Page Rank svojej stránky, ale nevýhodou sú mesačné alebo ročné poplatky za odkazy.

E-mail reklama

Realizácia je úplne jednoduchá, do každého Vami odosielaného e-mailu pridáte Váš odkaz na stránku, alebo opäť využijete firmu ktorá Vám za úplatu ponúka rozposlať napr. 100 000 emailov na určité mailové adresy.

EN directory DE katalog PL katalogi FR annuaire IT CZ katalogy SK katalógy