OnPage i off-page czynniki optymalizacji / SEO

Samą optymalizację, jako taką, można podzielić na 2 podstawowe typy: optymalizację On-Page i optymalizację Off-Page.

 

Czynniki On-Page

Głównym zadaniem optymalizacji On-Page jest to, aby Twoje web-strony były łatwo odczytywane przez wyszukiwarki i różnego rodzaju przeglądarki internetowe. To, co na przykład się pięknie i poprawnie pojawi w Firefoxie, nie musi wcale pięknie i poprawnie zobrazować się na przykład w Internet Explorerze lub też odwrotnie. Podstawą optymalizacji On-Page jest zoptymalizowanie kodu strony i to właśnie dotrzymanie tych warunków jest podstawowym środkiem do uzyskania lepszej pozycji w wyszukiwarkach.

Walidita strony internetowej

Walidność tekstu html jest według niektórych jednym z czynników, który pomaga w lepszym umieszczeniu w wyszukiwarkach. Niestety nie jest to do końca prawdą, ale naprawdę jest to jeden z czynników optymalizacji On-Page, którego spełnienie może w pewnych okolicznościach i w kontekście z pozostałymi czynnikami polepszyć ocenę danej strony internetowej przez wyszukiwarki. Z tego powodu zaleca się, aby strona była walidna, ponieważ nikt nie wie, co będzie jutro i czy wyszukiwarka nie nada stronom walidnym większej wagi.

Przestrzeń semantyczna

Jest to przestrzeń, gdzie prócz Twojego tekstu strony znajdują się też znaki definiujące różne części tekstu. Dla przykładu, jeśli chcesz oznajmić wyszukiwarce, że konkretna część tekstu jest dla Twojej strony szczególnie istotna, wtedy stosuje się znak tekst istotny . Jeśli z kolei chcesz zdefiniować słowa kluczowe należy np. zastosować znak H1 w formacie słowa kluczowe. Zatem znakami tymi właściwie wyjaśniasz wyszukiwarce treść.

Podstawy semantyki przedstawiono w następujących punktach:

 • Teksty należy umieszczać w znakach sparowanych .
 • W celu podkreślenia pewnego fragmentu tekstu albo konkretnego słowa należy stosować znak .
 • Jako napisu należy stosować znaków od <h1> do <h6>.
 • Najbardziej idealnym znakiem dla kursywy (pismo pochyłe) jest znak <en> nie zaś <i>.
 • Do zmiany koloru należy stosować znak <font>, nie zaś znak <span>.
 • Do każdego obrazka należy dodawać tekst alternatywny w formie alt="opis obrazka".
 • Każdy odnośnik powinien zawierać tytuł w formie title="odnośnik".

Elementy śladowe

Kod źródłowy jest dla wyszukiwarki procesem strategicznym dobrego umieszczenia zestawu wcześniej zdefiniowanych słów kluczowych w tych oddzielnych częściach kodu źródłowego strony internetowej, które są wysoko cenione przez wyszukiwarki.

 

Nagłówek strony:

 • Najistotniejsze miejsce dla głównych słów kluczowych.
 • Maksymalnie 60 znaków.
 • Główne słowa kluczowe powinny pojawić się wśród pierwszych 35-37 znaków.
 • Jest rzeczą ważną, aby każda podstrona miała własny unikalny tytuł, jednakże nie powinien się powtarzać.

Sekundarne nagłówki strony:

 • Zastosuj raz nagłówki H1 w górnej części strony.
 • Zastosuj nagłówki H2 dla całej strony.

Odnośniki :

 • Przy odnośnikach graficznych (obrazków), tekst alternatywny należy ująć w formie alt="tekst".

URL:

 • dobrze jest umieścić słowa kluczowe w nazwie domeny.
 • oddziel słowa kluczowe w nazwie domeny symbolom "-" (np.: www.european-directory.eu).
 • symbolu "-" zaleca się użyć w nazwie domeny tylko jeden raz.

Zawartość tekstu:

 • Należy się skoncentrować głownie na gęstości słów kluczowych i wyjątkowości tekstu. Nawet jeśli według nas fakt ten jest niekiedy przeceniany. Wystarczy zajrzeć na internet i obejrzeć niektóre strony, aby stwierdzić, że niektóre z nich są tekstowo podobne, lecz mimo, że mają mało tekstu są wyżej umieszczone w wyszukiwarkach niż te strony, które mają więcej tekstu. Trudno powiedzieć dlaczego tak jest, ale dzieje się tak. Optymalnie jest mieć ok. 55 tekstu w formie słów kluczowych. Zatem, jeśli strona zawiera 10 słów, wtedy optymalnym jest mieć w niej napisane 5-razy tekst słów kluczowych. Jednakże trzeba uważać na stopniowe powtarzanie się takich samych słów kluczowych

Czynniki Off-Page

Optymalizacja Off-page jest istotnym aspektem całkowitej optymalizacji wyszukiwarek SEO. Jest to uzyskiwanie odnośników zwrotnych drogą rejestracji w różnych katalogach i wyszukiwarkach, poprzez wymianę odnośników miedzy stronami itp., przy czym im więcej stron internetowych ma odnośniki na Twoją stronę, tym wyższa jest pozycja Twojej strony internetowej w wyszukiwarkach. Dla przykładu, gdybyś był lekarzem i 1000 ludzi by o Tobie twierdziło, że jesteś dobrym lekarzem, wtedy tak samo będą o Tobie mówić pozostali, stając się Twoimi pacjentem z pełnym zaufaniem. W myśl tej właśnie zasady pracują również wyszukiwarki.

Optymalizacja Off-Page to właściwie:

 • Z iloma stronami internetowymi jest ta Twoja połączona.
 • Które strony internetowe mają odnośniki na Twoją.
 • Jaka jest nazwa - TITLE strony internetowej, która ma odnośnik na Twoją stronę.
 • Jaką pozycję w rankingu Google Page Rank mają strony internetowe, które mają odnośniki na Twoją.
 • Jaki tekst jest przekazywany z tej innej strony internetowej na Twoją

Zatem optymalizacja Off-Page oznacza, że powinieneś położyć wielki akcent na budowanie odnośników na Twoją stronę internetową i właśnie z tego powodu na naszej stronie oferujemy ponad 18 000 różnych katalogów i wyszukiwarek, w których możesz zarejestrować swoje strony internetowe.

Wymiana linków

Wzajemna wymiana odnośników między dwiema stronami internetowymi. Ja zrobię odnośnik na Ciebie, zaś Ty na mnie. Jednakże wymaga wiele wysiłku znalezienie stron internetowych, które mają chęć wymieniać odnośniki.

Rejestracja w katalogach

Rejestracja w katalogach jest jedną z najistotniejszych części optymalizacji Off-Page, ponieważ w ten sposób można pozyskać wielu nowych klientów. Katalogi są stronami internetowymi, które gromadzą informacje o firmach albo osobistych stronach internetowych, przy czym odnośniki są w większości rozdzielone na grupy tematyczne, co zwiększa efektywność odwiedzających, ponieważ przeszukują oni dokładnie tę kategorię, którą są zainteresowani. Wśród użytkowników cieszą się uznaniem, ponieważ można w nich szybko znaleźć to, czego człowiek właśnie poszukuje i potrzebuje. Strona powinna być głównie zarejestrowana w poprawnej kategorii, aby tworzenie odnośników spełniało swój cel. Co prawda jest to prosty, jednakże trochę bardziej pracowity sposób polepszania swojej pozycji w Page Rank i umieszczenia w wyszukiwarkach, ponieważ należy ręcznie zarejestrować swoją stronę do każdego katalogu oddzielnie. Co prawda istnieją firmy, które oferują rejestrację automatyczną, ale ja osobiście je odradzam, ponieważ ten sposób wielokrotnie mija się z celem i dodatkowo kosztuje wiele pieniędzy. Największą naszą zaletą jest to, że na naszych stronach znajduje się ponad 18 000 katalogów, w których możesz się zarejestrować, zatem odpada pracowite wyszukiwanie i proszenie o wymianę linków.

Blogowanie

W dzisiejszych czasach każdy chętnie pozostawia swój komentarz na różnych blogach, forach dyskusyjnych, itp. Wychodzi się z przekonania, że jest to całkiem normalna forma reklamy, ponieważ jeśli pojawia się możliwość pokazania się, to dlaczego z niej nie skorzystać. Haczyk spoczywa w tym, że przy każdym dodaniu swojego komentarza jego autor dodaje również odnośnik na stronę internetową. Jednakże nie wolno zapominać o istnieniu Spam Blogu, więc nie należy pisać ani dodawać odnośników na temat, który Cię w ogóle nie interesuje lub też zawiera wulgaryzmy itp.

Zakup odnośników

W chwili obecnej istniej wiele stron internetowych posiadających specjalne podstrony, które za konkretną opłatą miesięczną oferują umieszczenie odnośnika na Twoją web-stronę. Zaletą jest to, że można w ten sposób podwyższyć pozycję w Page Ranku swojej strony internetowej, z kolei wadą są comiesięczne lub coroczne opłaty za odnośniki.

Reklama e-mailowa

Realizacja jest bardzo prosta - do każdego przez Ciebie przesłanego e-mailu dodajesz odnośnik na Twoją stronę internetową lub ponownie skorzystasz z usług firmy, która Ci za opłatą zaoferuje przesłanie np. 100 000 e-emaili pod określone adresy e-mailowe.

EN directory DE katalog PL katalogi FR annuaire IT CZ katalogy SK katalógy